♬♪♭♪ خـَ ـط خـَ ـــطـےِ یـ ﮧ כخـ ـتَـــــره

اولویتـ اولـ "غرورمــﮧ" چـوטּ تمـومـِ "وجـوכمــﮧ"

█ ▆ ▅ ▃ ▂ ★ [̲̅w̲][̲̅e̲̅][̲̅l̲̅][̲̅c̲̅][̲̅o̲̅][̲̅m̲̅][̲̅e̲̅] ★▂ ▃ ▅ ▆ █

✔ســـــــلامـــــ  

✔خــوشـــ اومـــــــدی  

✔ مطـــالبمو بخـــــــــــون

✔ کـــــــــــامنتـــــ یادتـــــ نره

✔ پــــــــروفــــــــــــایلــــــ اکتــــیو  

✔ مخــــــاطــــــــبـــــ ندا ریــــــــــمــــــــ  

✔  وبـ قبلــیم فیلـتـر شــد بــــ لــطـفـــ یـــه ســریـ 

✔ اگــــه بـــــــازم فیـــلتــــــــــــــــــر شـُدیــم 1 ~~> 2 

✔ همیــــــن خــــــــوش بگـــــــــذره 


♥ 10 / 7 / 1398 ساعت توسط .._✓✔ سحــــر جـــونــے ツ:

تــــو رابــطـه هـــآتـــونــ

آخـــلاق داشتــــه بــــــآشـــیـــن

غــــرور وآســـه غــــــریـــبـــه هـــآســتـــ...

+ امــروز 29 اسفند 1393میبـــاشــد :)

+ و اینـجــانبــ سحـــر خـــانـــوم بعـــد از مدتــها اومــدم اپ کنــــم

+ دلـــــم بســی تنـــگ شـــده بـــــود

+ ایــن آخـــریـــن پســـت ســـال93 هس :/

+  خیـــلی زود تمـــوم شـــد

+ بیشتـــر از اون چیـــزی کــِ فکــرشو میکــــردم

+ امــا بــآ همـه اتفــاقــای خــوبــ و بـــدش گــذشــتـــ !!!

امیــــدوارم سال خــــوبی داشـــتـــه بـــآشیــــن ^ـــ^

ایــن عکــس بـــرام پـــر از خــآطــره ازســآل93 هســ

تـــو ایـــن ســآل تـــو بهتـــریـــن اتفـــآق زنـــدگیــــم بــــودی

اتفـــآقـی کـِ بــآعث شــد مــن عــآشق بشــــم ^ـــ^

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ♥SAHAR♥ـــــــــــــــــــــــــــــــ

خـــدآیــــآ...

آروم میـــگــم بیـــن خـــودمــون بــآشــه

ازم جـــداش نـــکــنــــ

 


♥ 29 / 12 / 1393 ساعت توسط .._✓✔ سحــــر جـــونــے ツ:

بــه بعضـــیـآم بـــآس گفـــ : ببیـــن !!!

حتــــــــــی در حـــــد " ســاعتـــمم " نیســـتــی

کــه بخــوام دســـتــــ بنــــــدازمـــتـــــ هـــه

+ چــــون اخــــر هفتــــه عـــروسیـــه اومــــدم خونـــــه در کــل میخـــواستم کـــــرمــآن بمــــونم

+ ولـــی بــخــاطر سپیــــده اومــــدم

+ درگیــــری داشتـــم ایــن هفتـــه اخـــری بـــآ مســئول خابــگــآ

+ دیــگه زدم بــ بــی خیـــآلــی رفتــــم حـــراستـــ خــآبگـــاها شکــایــتـ کــــردم

+ والا زنــیکـه نفهـــم فکــ کــــرده بـــآ4تــــآ بچـــه دبیــــرستــآنی طرفـــه هــه

+ بـــرگـــه انصــرافــ و بـــآ مهــر حـــراســتــ خابـــگــآهــآ گــذاشــتــم رو میـــزش و گفتــم

+ تــآ اخـــر هفتــــه پــولــمــو بـــرام بــریـــزیــن عزتـــ زیـــآد هــه

+ لبــآس عــروسی خـــریـــدم مشکـــی تـــوریـــه دوســش میـــدارمــــ

+ کفشــمم مشکــــی و لاکــــ زرشکــــــی

+ مـــوهــآمم گـــذاشتــم تـــآ پاییــــن کمـــرم بلنـــــد شـــدن جــــووون یــه مـــدلی بزنمــشـــون آســـ

+ اغـــآآآآآ مــن شــمــارمـو عــوض کــــرذم یـــه شمــآره تـــوپــی گــرفــتـم دوبــآره رایتـــل ولــی249 هســ

+ امیــدوارم هیشــکــدومتـــون روز اولــ تـــرم جــدیــد حــراسـتـ جــلــوتـــونـو نگیـــره کـ پیــش همکلاسیـــآ ابــ شــی از خجــآلـــتـــ

+ خــآنـوم مــآنتـــوت کـــوتـــآهـه خــط چشمـتــ منــآسب دانشــگــآه نیــس مقنعــه تـو بیـــآر جــلــو دفــعــه دیــگــه لاکـ نــداشتــه بــآشــی ، ایـــش انــگــآرک مــدرســه س

 + اولیــن جلســه کلــاس نقشــه بـــرداری بعــد نیــم ساعتــ مستـــر اومـــد

+ میــخـــواســتـم ایـــن درس و حــذف کنــم تــرم دیــگه بـــآ نــــدا بـــردارم ولــــی فعلا هستــم مستــر جـووون

+ اولیـــن نفـــری کـــ تـــولـــدمــو تبریــک گفــ فــرفــری بــود

+ بعــد میـــنــآ و ویـــدا ....

اِمــروز روزِ مَــלּ اَωــتــــ  روزے ڪــﮧ زاده شُــدَمـــ 

روزے ڪــﮧ دُخـتـرِ لـوسِ مــآمــآن مـیاد دُنیــ ــا 

روزے ڪــِﮧ مُتـعـلق بـﮧ مـَـלּ اَωــتـــ ... مــَלּ مــَـלּ مــَــלּ ! 

 تــولـدمــ مبـآرڪـ 

 

 انــگـــار اســمــآن زمســتـــانــی امســآل هــم سکــوت اختــیــار کـــرده

نــه دلــش میــگــیــره..

نــه بغــض میــکـنه..

نـــه میگــــریــَـــد..

شــآیــد اسمــان هم دیــگــر قلبــی از سنــگ دارد

شــآیــد احســآســآتــش کـــور شـــده اســتــــــ

شـــایـــد دیگـــر نمیـــخـــواهــد عــآشقـــآ رو زیـــر چتـــر ببیــنــه

شایـــد دیــگـر نمیخــــواهـــد هـــوا را دونـــفــــــره کنــــد !!!

 

خــوشیـختـی یـعنــی، 

وَقـتــی کَســی پُـشـت سَـرتـ حَرفـ زد

رَفیــقـآتــ یـِجـوریــ  بزنــن تـو دَهنــشـ کـِ صـدآ سَــگـ بــده !!!


♥ 2 / 12 / 1393 ساعت توسط .._✓✔ سحــــر جـــونــے ツ:

لـــآبـــد حــــرفـــ نــــدارَمــ

کــه میـــخـــوانــــ

حــرفــ درآرَنـــ

هــHEـه

+ دیـــروز رفــتـم دنبــآل لبــآس واسـه عــروســـی ابجـــیمــ

+چیـــز جــآلبــی پیــدا نکــردم یــنـی پیــــدا کـــردم ولـــی

+اگـــه میخـــردیــدمش مــآمـی خــونـــه راهــم نمیــداد

+جــلــوش کــلا تــور بـــود و یـــه دامـــن کـــوتـــآه داشــتــ

+ولـــی خــیــلـی بهـــم میـــومـــد تــــورش نـــآزک بـــود

+ و بــدن سفیـــدم خیــلی تــوش تـــو چشــم میـــزد

+میـــرم کـــرمــآنــم یـــه دور میـــزنــم اگــه چیــز جالبـــی پیـــدا نکـــردم

+ دیــه بــی خیـــآل مــآمــی همیــنــو میــخــرم^__^

+هــمـه دختــرخــآلــه هــام لبــآس عــروســی و خــریــدن

+مــن کــه خــواهــر عــروسم دارم الکـــی ول میـــگـــردم

+ تـــو ذهــنــم خیــلــی چیــــزاس حیـــفـــ نمیـــتــونـــم بـــراتـــون بنــویســم دوســ جـــونیـــا

+ هــی هــمــه چـــی یـــه جــوریــ بـــد شـــده دلـــم میـــخــواد .... هیـــچــی بــی خیـــآل...

+ بــه قــول حســیــن بــی خــی داش دلــ مــآ پـُـرتــر از ایــن حـــرفاســـ

 

یــه قـــآب عکــس کنــج اتـــآقــمُ چنـــدتــآ شمــع ُ پـــآکـــ سیــگــارَمــ

جـــز تـــو چیـــزیـ نمیـــآد بــه یــــآدَمــ

اخــه ایـــن همـــه بـــدی نمیـــآد بــ ادَمــ

حــآل داریــ کمــی مــرور کنــی بـــا هــم

پــس بـــزار مـــرور کنیـــم بــا غــم

مــوزیــک جــدیــدشون عــآلـی بـــود

منتــظــر کلیــپــشــم اهـ♫♫♪♪ــووووم

بــه چیــم دلخـــوشــی،مــن آخـــر خطــم تــــــــو چــــی

مــثه اولا کلـه شقــی فــک میکــنی درســت میــشـه حـتــی وقــتــی

تـــــــوی چـــــشــمـــــاتــــ میــــــخــــــونـــــم زجـــــر کـــــشـــیـــــدنـــــو

خـــــــستـــــــه نـــشــــــــدی انــــــــقـــــدر بـــــــخــــــشیــــــــــدی مـــنــــو

 استـــرالـیــآ همـ قهـــرمــآن شـــد

یــه سلفـــی از دایــی تــو جــام ملتـــهـــآ

§§§▬▬▬LVE▬▬▬§§§

تــــولـــد محســـن

ســلامتـــی همــه تـــودلیـــا

 محــمــد موســـوی کــ خعــلــی میـــدوسمش تــــو کنســـرت بنیــــآمیــــن

ســلامتــــی جیـــگــــرآ

§§§▬▬▬LVE▬▬▬§§§

کلـــمـــه [ مگــس ] رو بــر عکـــس کــن ..

بــه من چـــه میـــخــواستـــی برعکـــس نکـــنــی

هـــاپــــو o__O

چـخــه چخــــه


♥ 15 / 11 / 1393 ساعت توسط .._✓✔ سحــــر جـــونــے ツ:

← مــن بـــا هـمیــن غـــــــرور

←پـــا میـــزارم تـــو گــــــــــور

+اعصابــــم خیلـــــی خــرده هـــر چنـــد وقــتـ یــه بـــآر مــزخـــرف میــشـــم

+ دلــم میـــخــواد تـو بغــل یــکی گریـــه کنــم

+میــدونیـد چیـــه فکــرای زیــآدی تـــو ذهنــمه کــ وقتــی بهشــون فکـر میکنــم از خیلــی چیــزا متــنـفر میشــم

+ از خیــــلــی چیــــزا کــه کــآشکــی اتفــآق نمیــافتــــادن

+فـــاک بـــ زنــدگـــی

+ خستــه شــدم از وانمـــود کــــردن

 

[ کیــنــه ای ] نیــستــم ولـــی بــدیـــهــا مـثـــل خـــوبــیــهــا

 یــــادم مــیـــمــــونــــه 

[ جـــبــــران ] مـیـکـنـــم

شــک نـکــن ...

بِــــه رانَنـــــدهـ تـاکسیـــــ میــــگَم: مسیـــــر [آخَـــرتونــــ] کُجــاستــــ ؟ 

بــــَـرگـشتــه بـا [حِــــرص] میــــگه :خـــــــــونَـمونـ ، میـای ؟؟؟

  مِلــتـــــ [اَعصـــــاب] مَصــــــاب نـــَـــدارنـا...U_U


♥ 6 / 11 / 1393 ساعت توسط .._✓✔ سحــــر جـــونــے ツ:

 هـــــر چقــــבر ڪـــہ "تـــــــو" جـــذابـــے  

مــــــטּ בو بــرابــرش "مـغـــــرورمــــ " [!]

+ مــن نمیـــدونــم ایــن سیسـتـم دانشگــآه مــآ چجــوریــ بــدونــ نمــره عملــی معــدلـ منــو حســآب کرده

+استـــآد هنــوز واســه نقشـه هــآی موضــوعــی و GiS نـمــره عمــلــی رد نکــرده همیــن مـعــدلــمـو کلـــی بـالا میـبــرد

+نمیـــدونــم چـ حکمتیــــه اونــقــد هــوا ســرده کــ نمیــخـوام حمــوم بــرم ولــی وقتــی میــــرم دلــم نمیــخــواد بیــام بیــرون 0_o 

+فقــطـ بــه عشــق پیــــآم صــآدقــآنـ اینســـتــآگــرام اکــآنـــت ســآخـتــم ولــیــ...

+همــه رو از شــآکــردوســتــ تـــآ تتــلــو رو پیـــدا کــردم بـه جــز پیـــآم 

 ��یـــادمـــون نـــرفـتــه داداش تـــا 3 روز پـیــش بـهت افتخــار میکـــردن حالا بـهت فحـش میـدن�� 

��تقـصیــر خودتـــم نیــست مــا مـلت نمـک نشنـاسـی هسـتیم بـهتم افتخــار میکنـم��

پــَـســـ  

بــه سـلامتـــی اشکـــای ســردا ازمـــون

بــه ســلامـتــی ســر پــایــیــن اومـــده ی حــقـیــقــی  

بــه سلامـتـــی داد زدنـــای کـــاپتـــان نـکــونـــام

بــه سلامـتــی تــن خیــس بــچــه هــا و کیـــروش

سلامــتــی پــولادی اخـــراجــی دقــیـقــه ۴۰

سلامتـــی بــازی نـــود دقیقه ای تــا ســرحد مــرگ اونــم ده نفــره

سلامـتـی بــرگــردونـــدن بـــازی بــــاخــتـــه  

سلامتـــی ضـــربـــه ســـر پـــورعلـــی گنـــجــی  

سلامتـــی گـــل گـــوچــی (رضا قوچان نژاد ) 

سلامتـــی خـســتــگــی اشــکـــان

سلامتـــی اوسیـــان خــارجــی کــه مـــردونــه زحمــت کشـــید

سلامتـــی حــرص خـــوردن کــیـــروش  

سلامتـــی حـــرص خـــوردن میـــلـیون هـــا ایرانی پــای تلویــزیــون

سلامتــی صــدای خـستـه ی پیمــان یــوسفــی

سلامتــی ایـــران و ایـــرانــی  

سلامتــی خــودتــ کـم نیــار رفیــق.......

ایـــران پــابــرجـــاســـتـ

خیلیا هستن که “طالبتن”  اما فقط بعضیا ” لایقتن”

 حواست باشه با کی گـــرم میگیری !


♥ 3 / 11 / 1393 ساعت توسط .._✓✔ سحــــر جـــونــے ツ:

یٰٰٰــــه‌ دنـــده نبـــآش

دنـــده یـ1ـک بـــآش

◄ سنــگــیــــن ►

 + بــعــد از یــه مدتــ طــولـانـــی اومـــدم خـــونــه

+اِ ســـلــــــــووووووووووم رفیــــقایـــ مجــــآزیــــ

+ ایــن تــــرم واقعـــا ســخــتــ بـــود برنــآمه ریـــزی منطقـــه گرفتـــم10

+ کاشـ مشــروط نشـــم

+ روزای آخــــر بــآ سرپرســتـــ خــآبگـــآ بحـــثــم شـــد

+ بیـــشـعــور میـــگــفــ مـن بـــرم یخچـــالــ و تنــهــآی تمییـــز کنــم

+ گفــتـم چشــم همیــنــ یــه کـــار رو نــکـــردم بــرآتـــ

+ زهـــرآ کــه مثــلا حــالــش خــوب نبــود بخـــاطــر محمــد جـــونــش زود اومـــد

+ منـــم کــ عــروســی ابجیـــمــه امتحـــآنــآم تــمـــوم شـــدنــ یـــ دو روز بـــخـــاطــر بــرف بــازی مونـــدم

+ خـــآبگـــاه نبـــودم ایــن دو روز رفتــــم خــــونــه مهســـآ

+ تــــرم دیــه هـــم هــمـــون خـــآبــگــآهــم زهــــرا رفـــــ... میـــنـــآ هــم رفــــ...

+ منـــ ُ عــــآطــی و ویـــــدا مـــونـــدیـــم

 

baZio bordim belakhareh :D 

ba doeahamoOn :D

:)  hamashoOn eshqaN

صــعـــود بـــا طــعـــم صـــدرنــشــینــی

▲♫♫♪♪▲

 رونـــآلــــدو و لـــوسیا ویـــلالـــون نـــامـــزد جـــدیــدشــ

 واســه تــ☻ـو هـــمــیـــشــــه مــیـــخـــنـــدیـــدمـ

نـفـهـمیــدی چـــــه غــمــی تـــو خــنــده هــای مـــن گُــمــه

 نـــفهـــمیـــدی تــو گـــوشـــه ایـــ از ذهـــنـــم بـــــودی

بــقـــیـــش صــــدای مــــردمــــه …

مَــن . . . 

 هَـفـتـاد مـیـلـ ـیـون ایـرانیـ ـرو 

بـه چـالـش دخـالـَـتــ نـکـردن 

تـو زنـدگـی خُـصـوصـی مَـردُم  دَعـوتــ مـیـکـُنَـم . . .

ــــــــــــــــــــــــــــــــSAHARـــــــــــــــــــــــــــ


♥ 30 / 10 / 1393 ساعت توسط .._✓✔ سحــــر جـــونــے ツ:

دُخــــتـــرم . . . . .

ولـــی دلــــم مــَــــردونه گــرفـــت . . . . .

جـــدی بــِه دختــــرآی ایــــرونــی بــآیـــد مــدآل شجــــآعـتــ و استقــــامـــت داد  

مـــانتـــو کـــوتـاه میپـــوشـــه، نگــآه آنچنــــانـــی بـهــش میکنـــن میــگــن نـپــوش تــآ نگــآت نـکـنن؛

تـــوی نــت تــیکــه مینــدآزن بــهش !! میگــن عکــس نــزار تــا حــرف نشنـــوی؛

تــوی تـآکسـی مــردک میچــسبه بــهش !! میگــن ســـوآر نـشـو تــا نـچسـبـن بـهـت؛

تــوی دآنشگـــآه استـــاد بــهش نظــر داره !! میگــن خــوب درس نخـــون تـا بهــت نظــر نـداشتــه بــاشن؛

و کـلا هـــر جـــا میــــره بـــــه جـــُــرم دخــتـــر بـــودن بـــایـــد از رســـولان الـــهـــی حــــرف بــشـــنــــوه؛

مــن دوتـــا راه حــل پیشــنهــاد مــی کنــم :

← یــا تمـــام دخــتــــرا رو بکشیــــم

←یــا مـــردهــا رو توجــیــه کـنیـــم کــه آقــا ،بــــرادر ،اخـــوی ....

ایــن دختـــرم بـــه انـــدازه تـــو حـــق حــضـــور در اجتمــــاع رو داره !!

سعــی کـنیــم انســــان بـــاشــیـم...


♥ 16 / 9 / 1393 ساعت توسط .._✓✔ سحــــر جـــونــے ツ:

כُشــمَـــنامو כورَم نميچــــينــ کـہ כیــــوار بشــَنــ 

כُشـــمَـــنامو زيـــــر پا ميـــذارَمــ کـہ پِــلـہ بشــَـنــ 

 

+راســتـــه کــِ میــگــن سعــی نـــکــن رفیــقــاتــو زود بشــنـآســی

+چـــون خـــودشــون کـــم کـــم خــودشــونو نشــــونــ میـــدن

+شــده حــکــایـتــ ایـــن تـــرم مــآ و میــنــآ کــآش اول ترم رفتـــه بـــودیــم یــ جــا دیـــه

+ کــِـ زهــرا رو ایــجـــور بــگــا نـــده پیـــش مــآمــآنــ و بــابــآش

+تـُـفــ تـــو ذاتــِـتــ نـــآمــرد

+بـــی خــی

+تقـــریـــبــا 3هفــتــه دیــه امتحــانـــآی پــایــان تــرمـم شـروع میشــن 

+خــدا کنــه هــمـه20 واحــد ایـــ تــرم و پــآس کنـــم

+پـروژه GIS رو یــکــی از بچــه هــآی تــرم بـالایـی گفــته بــرام انجــآم میـــده

+خیــآلــم راحــتــه خخخخخخخ

+دهنـــم ســرویســه اگــِ استــآد بـگــه بشیـــن پشـت سیــسـتــم انجــام بـده :|

+هـــــی فــرنـــدا مــن رفـــتــم کلاس گیـــتــآر

+الآن فقــط 2جلســه بیشـتـــر نــــرفتـــم گیــتــآرم YAMAHA هس ایــنــه »CLiKC«

+شــآیـد چنــ وخ دیــه اســم اینجـــآ رو گــذاشتـــم " כخـــتـــر گیــتــــآریـــسـتـ "

☼◄ــــــــــــSAHARـــــــــــ►☼

כوستـــ خـــوبــ مـِـثـِـ خـطـِ سفیــכه وســط جــآכه سـتــ ...

تــکـه تــکـه میشــه ولـــے بـــآزَم پــآ بـِـ پــآتـ میـــآכ ...

SoOsha:خيــــآلتــــون رآحَـتــــ ، جـــآتــــونـــ جمعــه تـــو ورزشگــــآهـــه.

 

☼◄ــــــــــــSAHARـــــــــــ►☼


♥ 13 / 9 / 1393 ساعت توسط .._✓✔ سحــــر جـــونــے ツ:

ايسنتــــاگــرام محمدرضــــا خلعتبري بعـــد از بـرد دربـــی;ای جـــونــ:)ـم

 پــــرسپـــولیـــســی هــا رو عشقـــه 


♥ 5 / 9 / 1393 ساعت توسط .._✓✔ سحــــر جـــونــے ツ:

√ بعـضـــیـــا هیچوقتــــ گرسنهـــ نمیموننــ √ 

√ چونــ همیشهــــ حسرتـــ ما رو میخورنـــ √

+واســه تاســوعــا عاشــورا اومــدم خـــونه یــــــــــه هفتـه مــونـدم  +فــردا صبــ دارم میـــرم :(داشتـــ خـــوش میــگذشتـــ:)ـــ 

+تـــازه فهمیـــدم شنبــه قــراره استــآد امتحـــان بـگــیــره بعــلـه خستــه نبــاشــم :|

+امــروز یـــآســی اومـــد افتـــادم بـ جــــون ابـــروهــآش پیــونـــدشو کلا محـــو کــردم کــاش خالــه نفهـــمه

  +جمــعه قبلـــی بــآ استــآد شــریفیـــان رفتیـــم کـــوه;ینـــی دیـــه فـــآزی داد

+صخــره نوردی داشتیــــم دیـــه سقــوط ازاد بهـــمون یــــآد داد

+کـــرمـــان اصـن وقــت نمیـــکنــــم بیـــام نـــتـــ دلـــم بـــرا وبــم و شــومـــاهــآ یـــ ذره

× بـــه جنـــون کشیــده کـآرمــــ ×

  × ای همـــه دارُ ندارمـــــــــــ ×

ـــــــــ_SAHAR_ــــــــ

هَـر چَـنـد وَقـتـ 1 ـبـار 

آدَمـ ـهـایـ زنـدگـیـتـان را [اَلکـ] کنـیـد !!!

 


♥ 16 / 8 / 1393 ساعت توسط .._✓✔ سحــــر جـــونــے ツ:

آره ایــنجـــا ایـــرانــﮧ;روز  کـــوروش کبیـــر  اَز تقـــویـــمش خــط خــوבره

 مـטּ ایـرانـﮯ نـیـسـتــم چـون نـامـم عربـیستــ 

مـטּ ایرانـﮯ نیـستـــم چـوלּ وقـتـﮯ بـﮧ בنــیـا آمــבم בر گــوشــم اذاלּ عــربــﮯ خـوانـבنــב 

مـטּ ایرانـﮯ نیستــم چـوלּ روزﮮ ڪـﮧ بـﮧ مـבرسـﮧ رفـتـم پـבر و مـاבرم قــرآלּ بـــالاﮮ ســرم گــرفــتــنــב 

و בر مـבرســﮧ آیــیــטּ مـحـمـב را بــﮧ مـטּ آمـ خـتـنـב نـﮧ پـنـבار نـیـڪ و ڪـرבار نـیـڪ و گـفـتـار نـیـڪ 

مـטּ ایــرانـﮯ نـیـسـتم چـوלּ هـزار ڪیلـومتـر راه را طـﮯ مــﮯڪنم تـا بـﮧ پـابـوس امـام هـشـتم شـیعـی לּ و نـواבه پـیامـبـر اعــرابــ بـــروم 

امـا ڪمـﮯ آنـسـوتــر بـﮧ آرامگــاه فــرבوســﮯ نمـﮯروم 

مـטּ ایرانــﮯ نیســتــم چــوלּ اعــیــاב فــطـــرو قــرباלּ و غــבیر و مبعـثـــ را تبریڪــ مـﮯگــویم  و شـاבبــاش مـﮯشــنــوم

اما نمـﮯבانــم جــشــن سده چــﮧ روزیــستـــ 

مـטּ ایرانــﮯ نـﮯستـم چوלּ حرفــ ڪـﮧ مـﮯزنم بیشتــر بـﮧ عـربـﮯ مـﮯمانـב تا فارسـﮯ 

مـטּ ایرانــﮯ نیـسـتم چـوלּ عـربهــا "پ" نـבارنــב و مـטּ مـﮯگـویـم فـارسـﮯ نـﮧ پـارسـﮯ

مـטּ ایرانـﮯ نیـسـتم چوלּ בر ڪشورﮮ بـﮧ בنـیا آمـבم ڪـﮧ روﮮ پــرچـمـش عـربــﮯ نـوشتـنـב 

مـטּ آرزوﮮ ایرانــﮯ   بودלּ هـم نـבارم

چــوלּ آنـقــבر בستــ نیافـتــنــﮯ استــ ڪـﮧ آرزویــش هـم نمـﮯتـ ﮯتـواלּ ڪـرב

مـטּ حـســرتــ ایرانــﮯ بودלּ בارم حسرتــ ایرانـﮯ بودלּ


♥ 7 / 8 / 1393 ساعت توسط .._✓✔ سحــــر جـــونــے ツ:

ﬤورِمونـــ حـآشیـﮧ زیآﬤِه ، وَلــــــــے

مُهــِــم اینـِـﮧ خُوﬤِمـــــوלּ اَصـلـِ ﬤآســتآنیــم

+ علـــیــــکــ رفـــقـــایــ مجــــازیــــ

+ حــــال احـــــــوالــــــ ؟؟

+ ینــــی بـــاس بــگـــم کــ دانشـــگـــاه نیـــومـدم بشـــه ایــــشـ

+ بـــ غیــــر از یـه شنبـــه و چـــارشنبــه دیــــه هـــر روز کلــآس دارم

+ مــوخــاستـــم واســه قــربــون بیــم خـــونــه ولــی دوشنبــــه صـب کلاس دارم

+ اونــــم عملـــی کــ نمیـــشــه یــه جلــسه غــایــب شـــد :|

+ همــون خــوابــگـا قبـلـی مــوندیـــم و سـرپـرسـت بــاهــامون شــده لــجِ لــج

+ دیــشــب خـــروجـی نـوشتیـــم کــه بــریــم شـهــربــآزی ولـــی تــفـ ـ تـــو ذاتــ مهــســا کـِ قـهـر کــرد بــامــون :|

+ امــــروز یـــ روز خـــاص هــس واســـه وبلــاگــم چــــــــــون وبـــ خـــوجــملــم 2ســـالــه میشـــه ایـ جـــــونـــَـــــم ^___^

 همـیـنــجــور  الـــکـــی 

 


♥ 10 / 7 / 1393 ساعت توسط .._✓✔ سحــــر جـــونــے ツ:

ایــن [  دنـیـا ] بــا کــی خــوابیــد و داد ؟؟

کــه ایــن هـمـه [حــرومـــزاده] پــس داد ؟؟

+ دلـــم تنگیــــده بـــود بـــراتـــون هـــوارتـــــآ

+ هـمـه جـــآی دنیـــآ بـــآرون میـــاد ملــت دوتـــآیــی میــرن بیـــرون،

+ اینـــجــا تــآ یــ کـــم میبــــاره نــت قطــع میشـــه

+ جــونـــم بـــراتــون بــآس بــگــه کــ مــن ایـن تـــرم ریـــآضــی برداشتــمُ

+ پــدرم در میـــاد بــا استـــآد شمــس الــدینــی

+ یـــادتـــون هــس چنــد وخ پیــش گفـتـم بـــا زهــرا رفتـــیــم کنســـرت علیـــرضا روزگـــار ُ

+ بخـــاطــر همیــن ســرپــرست خـــوابگــاه گفتـــه دیـه مــارو ثبــت نـــام نمیکـــنــه

+ولــی بخــاطــر مینـــا مونـــدنـــی شــدیــــم همـونــجــا ^ــــ^

+ بـــازم میگــــم میـنـــا لاشـــی ُ عـــوضــی هــس

+ یــ ســری هــم مثــ لاشخـــور منتــظــرن اول مهـــر بشــه ُ عـقــده هــاشــونــو ســر مــا خــآلــی بکنـن

+ اووووخـــی دلـــم بـــراتـــون میســـوزه بیچـــاره هــا کــ از بـــرنــامــه ایـــن تـــرم مــن و زهـــرا خبــر نداریــد

+ عجــب گیـــری کـــردم بــا ایــن بچــه ابجــی مــریـــم

+ بــابــآ بــا چــ زبـــونــی بــآس بگـــم مــن نیـــخـــوام بــا یکــی کــ مــآل یــ شــهــر دیگــه س ازدواج کنـــم

+ رمــز ایمیلــم ُ پیــــدا کـــردم درواقــع دوبـــاره واســم فـــرســـادن بعــله مـــا اینیــــم دیـــه ^ـــ^

وارثــــان  ]

از اونــ چیـــزی کــه فکـــرشــو میکـــردم جـــذابتـــر بـــود !!

اغـــا بــه نظـــر مــن بــ 3 دلیـــل ایــن سریـــالُ دانلـــود کنیـــد

اولیــش اینـــکه لــی میــن هــو جــونــم تـــوش بـــازی میکنــه ^ـــ^

دومیــش اینـــکه لــی میــن هــو جــونــم تـــوش بـــازی میکنــه ^ـــ^

و دلیــل اخــر اینــکـه لــی میــن هــو جــونــم تـــوش بـــازی میکنــه ^ـــ^

معیــن میـــگـه : سـفــر کــردم  کــه از یـــادم بــری دیـــدم نمیــشــه 

معیــن کــاملا در اشتبـــاهــه !!

شمــا یــ سفــر بــرو شمــال کنــار دریـــا یــا جــاده چــالــوس

همچــن مــوردایــی پیــــدا میـــکنـــی کــه یــادت میـــره عشقـــی داشــتــی اصـــن ^ـــ^

دربـنــد و درکــه هــم جــواب میـــده ^ـــ^

پیـــام مصـــدوم شــد

»CLicK«

»CLicK«

یــه شــوهــر نــداریــم سـاعـت هشـت بــاشـهُ هنـــوز خــونـه نیــومــده بــاشـه، بـهـش زنــگ بــزنیــم بـگیــم کـجــایــی عــزیــزدلــم؟،بـگــه شــرکـتـم جـلسـه داریــم،دارم از خستگــی میـمیــرم عـزیــزم تــو چکــار میکنـی؟کجــایی ؟؟

بهـش بگیــم مـن پشـتِ ســرت کنــارِ زمیـن فــوتبــال بـا یــه مسلـسل واستــادم بــرگــردی میبـینی کــه میخــوام گــوشـی رو بنــدازم زمیـنُ بهــت شلــیک کنــم !!

+ خــدا رحمـتـش کنــه، مــرد بــدی نبـــود فـقـط زیــادی رفیـق‌ بــاز بـــود


♥ 25 / 6 / 1393 ساعت توسط .._✓✔ سحــــر جـــونــے ツ:

یــه سریـا هم هستـن ڪـه آرزوی زمیـن خـوردن مـا رو دارن  

و مـا همچنـان بـا  انگشتــ شصتـمــان  پذیـرای  آنـان هستیــم 

+ الانـــ دقیـــقــا اَز اون وختـــآس کـــه اعصـــابــــــم رو هـــوآســـ

+ داغـــــــــونــِ داغـــــــــــون میـــخـــوام یکــــی و بـــزنــم لـــه کنــــــــم

+ پســورد ایمـیــلم و یــــآدم رفتــــه :(

+ لــپ تـــاپـــم پــــوکیـــــده بیـــچـــاره اَز رمــز زدم و گـف اشتبـــآهــِــ

+ دیــه آخـــر بـــــــار یـــ صــدآی نـــــــــآجـــوری داد ســـریــع بــآطـــریــ و دراوردمـ :|

+ شــدیـــدا بهــش احتیــاج دآرم چـند روز دیــه انتــخــآب واحـــدم شــروع میشــه

+ بـــآس واســه استـــآدم یــه چـــی میفـــرسادم، نیــــدونـــم چیــکــآر کنــــــــم

+ بــه نظــرتـــون اگــه درخـــواســتــ بــدم پســوردم و میفـــرسـن واســـم ؟؟

دِلـم شکـستـه، دِلــم را نمیــخــری آقــــا ؟؟

مــرا بــه صـَـحـن بـِهشـتـت نمــیـــبــری آقــــا ؟؟

اَگــر چــه غــَــرق گـنــآهــم ولـــی خــبـــر دارَم؛

تـــو آبــــــروی کــســـی را نـــمـــیـــبــــری آقـــــا ...

ــــــــــــــــــSAHARــــــــــــــــ

دمشـــون جیـــــز بـــآزی بــا بلــژیــکــ عــآلی بــود 

فـــدایــ خنـــدتــ مــوزیــک ویـدئــوی جــدیــدشــون عــآلی بــود لایــکـــ 

آرمیــــن دیــس لایــکــــ 

[ جــریــآن همــون نـــورا در حــــد نــور شـمــع ]

نگران نباش بـﮧ ڪسے نخواهــمـ گــُفت :  

✖ ڪـﮧ در پَسـِ مُشکلـات وُ دردهایــے ڪﮧ تو بَرایمـ ساختـے وُ تحمل کردمـ  

✖ در پَسـِـ بــے معرفتے هـایـے ڪـﮧ دیـدمـ وُ معرفت هـایـے ڪـﮧ بـﮧ خرج دادمـ ...

✖ בر پَسـِـ نامردے وَ نامهــــربانے ڪﮧ دیـدمـ وُ دمـ نزدمـ !  

 مـَن "  مــَردتــَر   " بودمـ  !!


♥ 16 / 6 / 1393 ساعت توسط .._✓✔ سحــــر جـــونــے ツ:

1393,06,14

 

+یـــه شـــبـــ خـــــوشـــ مــثـــ  عقـــد ابجیـــ  بزرگــــه

+ یـــه حســـ خـــوبــ مــثـــ خنـــــده هــآی  همـــه

+ یـــه حســ بـــد مثـــ  کمــردرد  بــعــد از رقــص

+ یــه حــســ نــاب مــثــ وقتـــی کــه تـــو هــم دوستــ داری عاشــق شـــی 


♥ 15 / 6 / 1393 ساعت توسط .._✓✔ سحــــر جـــونــے ツ:

روزایــی کــه “ تــو ” تــوشــون نیـستــی ،  

حیفــم میــاد زنـــدگیشـــون کنــم …

 تـــو  یــادگـــار  روزایـــی هستــی کــه نــه فــرامــوش میشـن و نـه تکـــرار...

+ ینـی مـن دیــــــه غــلـط بکــنــم بــــــا شهرســـتـــانـــی جـمـــاعــتــ دوســتـــ شــم

+ چــون روز دخــدر و بهــش تبــریکــ نگفـــتــم جــوابــ اســمـــو نمیــــده

+ کیـنــه ای، فقــط بـــ فـکـــر منــافــع خــودشــــونـــن

+ گفــ یــه بــرگشتیــــَــم هــس اول مهــر دارم بـــرآتــــ

+ اَه اَه شـمـــــــــاهـــــــا دیگـــه کــی هستیــــن بــــآبـــــــــآ 

+ دم رفیـقــای خــاکی خــودم جیـــز کـه معــلــوم نــی کـوجـــا خــوشــن

+ یـــ هـَــفـــتـــس اســ نمیــــدن دیــــوصــــآ oــــO

+ چــنــد روز پیـــش نیــــدونــم چــه مـــرگــم بـــود بـــآ ســردرد میــخــوابیــدم

+ صـُـبــا هــم بـــآ ســردرد بیــــدار میـــشـدم کــل روز هــم ســردرد بــــودم

+ دخــتــرخـالم یـــ عــطــر جـدیـــد خـــریـــده بـــود گــفـ بیــــا بــــزن

+ مــوندگــــاریــش خعــلی خـــوبـه تــو هـم بـرو بخـــر، ولـــی کــل ســردردم واســه همـــون بـــود

 

دَم تیــــم ملـــی والیــبــالمــون گـــرم

ایتـــآلیـــآ رو تـــرکــونــــدن  ^ ___ ^

اومــانــا کــاستــاریکـــایی هنــوز نیــومــده قهـــوه ایــت نکنــه صــلــوات :) »CLicK«

شـکــیــرا و پیـکـــه تــو تعطــیــلاتــ تــآبســــتـونــی »CLicK«

یــه عکــس بسکتبــــــآلـی از مسـعـــوتـــ اوریــــل »CLicK«

وحیـــد هــاشمیـــآن و تـمــریــن بــایرن مـونیــخ »CLicK«

  ایــن فــرشتــه سمــت راســـت مــن

رفتــه کــمــک اون  سـمــت چپــیــه  دهنـــش ســرویــس شــد اینقـــدر نــوشــت :D

محــســن جـــون فــدا مــدات نـکـن اینــکـــارو مــآ قلبـــمون ضعیـــفــه 

دلـــمـــون یـــ ذره شـــده واســتــ 

 

محــســن و هــآدیــ نـــوروزی »CLicK«

محــســن و کـــآدر فنـــی »CLicK«

محــســن و بنــگــر »CLicK«


♥ 10 / 6 / 1393 ساعت توسط .._✓✔ سحــــر جـــونــے ツ:

اَز  بــازی حـُکـم  یــه چــیــزی رو خــوب فــهــمــیــدم

   کــه اگــه تــک بــاشــی از شـــاه هــم سـَـرتــَــریـــ !!!

+ هـــــــــآیـــ فــِـــرنــــدا

 + دیـــروز تـــو بـاشــگـــآه مـــوقـع گــــرم کـــردن

 + مــربیـ ـــمـــونــ پـــآش اسیـــبـ دیــــد  

 + همــش تقصــــیـــر نـــدا بــود  

+ تمـــریــن و بهــم میـــریــخــت میــرفــ بــآ گوشـــی میحــرفیــد بیشــعــور  

+ مـربیــمونــ عصــــبــی شــد شــوت زد بــه وزنــه هــآ و رفــــ 

+ چــنــد قــدم جـلــوتــر نشســتـ رو زمیـــن

+ پــآش بــ گــ↔ـــا رفـــــ دیـــ فــلن تعطیــــــل شـــد همــه چــی  

 + دعـــــــــــــــآ کنیـــــد واســـش زودتـــــر خــــوف بشـــه

 + مـــن خعــلــی میـــدوسمـــش 

+دوبـــــــــــــــآره قـــالــبــ و عــوض کـــــردم 

 [ تــو بـــه مـــن جـــذب شـــدی در میــان  عشــق شیـــریـــن  مـــن  ذوبـــ شـــدیــ ]

[ تـو بــه مــن جــذب شــدی تـــوسط   چشمهـــای مـــن  هیـپـنـوتیــزم شـدیـ ]

← ســریــال تـــو بــِ مـن جــذبـــ شــدی →

لـی شیــن بــخاطــر دخــتره دستـش اسیـب دیــد و دیگـه نتــونست گیـتــار بزنــه

بــه کیـو وون دروغ گـفــتــ کــ دخــتره بـره پــاریــس خــواننــده بشــه

 ← خیــــلــــی قشنــــگــــه → 

◄ دخــتــــر

کـــه بـــاشــی دیگـــر چنـــد کلمــه معنـــا ومفـهــومــش را از دسـت میــدهـــد

عـــزیــزم...  عشـقـــم...  خــانــومــم...

آرام آرام میفهمـــی کـــه دیگـــر زیبـــایـــی صـــورتـت هــم چنـــدان مهــم نیـستـ

 اولیــن  چیـــز مهـــم بــاکـــره نبــودنـت استــ

 دومیــن  چیـــز ســایــز سینــه و بـــاســن ...

 و بعــد لـبــاس و زیبــایــی ...

◄ دخــتـــر ►

کــه بــاشــی معنــای فـــردا بــابـــام اینــا میــرن شمـــال را میـدانــی!!!

 دخـتــر  کــه بــاشـی کــلا ▲ خـــدا ▲ هــم دلــش بــه حـالــت میســـوزه...

 ← سـلامتــی مــا دختـــرا → 

کــه اگــه نبــاشیــم تمـــوم عــروسکـــایــ دنیــــا بـــی مــادر میـشـنــ

رنگـــایــ صــورتـــی تـــوی مغـــازه هــا خـــاکـ میخـــورنــ

لــواشکـ فــــروشیـــا ورشکست میشــنـــ

خــونــه ســوت و کـــور میمــونـــه

و کســی نیس جنگـــولـــک بـــازیــ دربیـــاره

دیگـــه کســی نیــس کـــه مــامــانــا بهــش غـــر بــزنــن

پســـرا  دِقــــــــــ  میکنــنـــ

ســوســکــا افســردگـــی میگیـــرن

چـــون کســی نیــس ازشـــون بتــرســـه

تـــوی یخچـــالا جـــای ســـالاد خالـــی میمـونـــه

ظـــرفــای شیشه ایــ و چینـــی چنــدیــن ســال کـــار میداد و نمیشـکـستــ

 دختـــر  ینــی بــه همـــه عـالــم اجـ♥ــی گفـتــنــ

عــامــل انــحــــرافــ پــســرا

واقــعــــــــــا عجیــب چیـــــزی هستیمــــــــــــا

خــــلاصـــــه

کــوچـــه تـنــگـــه بــلـــه دخـــــدر قـشنـــگـــه بــلـــه

 روزمــــونـــــ مبــ♥ــــــارکــ  

دخـــتــــــر

عـــزیــــز دل بـــابــاش

لـــــــــوس مــامــانــش

نـــــــامـــوس داداشش

جــیــــگــــــــــــر عشــقـــش

روز خــوشــگـــل مشــگـــلا مــبـ♥ــــــارکـــ 


♥ 6 / 6 / 1393 ساعت توسط .._✓✔ سحــــر جـــونــے ツ:

پُشت سَـــــر مـــــــآ حَـــــــرف زیــــــــآدِ !    

  بی خیـــــــــــــال مَــــــــردم دَربـــ ــــاره  آرِزوهاشــــــــــون  زیــــــــــــاد حَــــرف میــــزنَن...

+ هــــــــــــــــایـــــــــــــ بکــــــــــــــســــــــ

+ عـذابـــ وجـــــــــدان منـــــــــو گــرفــتــهـ همچیـــــــــن نــــــــــآجــــور 

+ یکـــی اَز دوستـــــآی شهـــرستــــانیــــم زنگیــــــــد

+ گـفــــ اومــــدم شهــــرتـــون خــــونــتــــون کـوجـــاسـ بیــــام ببیـــــنـــمــتـــ

+مـَــ گفـــتـــم: اِ عــزیـــــزم چـــرا زودتـــــر نگفـتـــی کـِـ میـــای مـَـن بـــآ دختــــرخـــالــم رفتـــم تـــولــد 

+ کـــوفــــتـــ ، روانـــی خــودتـــــی اَزشــ خـــوشــَــم نمیــــــا خـــو 

+یــ مــرضــی جــدیــدا گــرفــتـــم بــه غیـــر از اینکـــه زرت ُ زرتـــ آپ میکنـــم

+ اینـــه کــِ زرتـ ُ زرتــ قــآلــب عــوض میکــنـــم 

+بعـــلــه، آهنـــگــمم دووووبـــآره عــوض کــردم قبلـــی و گــذاشـتـــم 

+ امیــر اهنگـ جــدیــد خـوندهـ

[ مــن، نـــدارم کـــاری بـــا تـــو ،از تــو یــه  کــاریکـــاتــور  تـــو ذهنـــم هســـت ]

 [ تــو یــه وِلِ همِگــــانــی ،اصــن بگـــو بینـــم مگـــه داریــم،آدم انقـــد پَســت ]

 

دانلـــــــــــــود ]

نَـظـر بـیـشـتـَر [ ایــرانـیـ ـها ] دَر مـورد

 حَـرفـهـایـ مَـنـطـقـی دیـگـَران : زِر مـیـزنـه o__O

پیــام تــــو تمـــرین 30 مـرداد »CLicK«

میــکــرودافــ بــه ایـــن میــگــن »CLicK«

چهــره هــ ــایـ معــروف بــدونــ ارایـــش،ینــی عـِ نـِـ تــ  میــگـیــره »CLicK«

 


♥ 1 / 6 / 1393 ساعت توسط .._✓✔ سحــــر جـــونــے ツ:

یـــه واقـــعيــته نميشــه ازش گـــذشـــت ،

ﺩﻧﯿــــﺎﯼ ﺩﺧﺘـــــــــﺮﺍ  ﭘُـــــﺮِ ﺍﺯ ﻏُﺼــــﻪ ﻫــــﺎﯼِ  ﯾـــﻮﺍﺷَــﮐـﯿـــ  !!

 + خـستـــمـــ

+ کــآش ایــــن تــــآبســتــــون کــــوفتــــی تمـــوم میشــــد میـــرفتیــــــم ســـرــهـــ بـــدبختیــــــمـــون دیگـــه

+ چقــــد بخـــــورم ُ بــخـــوابـــــم ُ بـــــرم بــــآشگــــآه کـــوفتـــــی

+ خستــــه شــــدم خـــــو دلــــم واســـه دانشــــگـــاه و همکلــــآســــیـــــام تنگیـــــده

+ از بـــس البـــوم جــدیـــد زدبـــازی و گـــوش دادمـــ

+حس میکنــــم اخـــرش سیــجــل میگــه غلــط کــردیم الــبــوم دادیــم بیـــرون ولمـــون کــن 

+مســئــــولیــــــن ؟؟

اغــــا مـــن یـــ ســـــری ســـوال دارمـــ  

الـــآن مثـــلا تــــو بهــتــریـــن 3مــــاهِ ســـآلیــــم ؟؟ 

الــــآن لــــم دادیـــم رو شنــــــآی ســـاحــل ؟؟

اصــــن تـــــــــو چشـــآت زاغــه ؟؟ 

کـــ من بخـــوام دریــــا رو تـــــوش ببیـــــنـــم ؟؟

الـــآن روی مـــوجــــــای مکـــــزیــــــکــــوییــــــم ؟؟

حــس میــــکنــیــــم ارعـــــی شــــــــدیــــــــــــم ؟؟

+ یــ عکــس جــدیــــد از دیــویــد بکهـــآم و دخمــــلش »CLicK«

+منـــم مثــِ قــآبـ گــوشـــی حـــآمد لـــک مــوخــــوام »CLicK«

+ حسیــــن جـــوووووونــمم کـــــــــآرت بــــآزیش صـــآدر شــُــــد »CLicK«

+ پیــــــــــآم هنـــــو نمیــــتــــونـــه بـــآزی کــنــه 

 »CLicK«

»CLicK«

یـــه شــوهـــرم نـــداریــم  شبـــا تـــا صبــح بشینـــه مـــا رو کـــه تـــو خـــواب نـــازیــم تـمـاشــا کنـــه ;)

مـــام مجبـــور شیـــم هـــر روز صبــح بـــا کتـــک بیــدارش کنیــم و بـــا پــس گـــردنــی بفــرستیمــش ســرکـــار !!  

 +خـو چیــه؟ زنـدگــی خــرج داره! یــه کـــم واقـــع بیــن بـــاشیـــن خــو 

[ آیکـــون فـــوران عشـق و ایــن صـــوبـتــا ]


♥ 29 / 5 / 1393 ساعت توسط .._✓✔ سحــــر جـــونــے ツ:

به بعضیــــــا باس بگـــــی آدم بـــــــاش

خـــــــاص  بـــودن پــــیشـــکش

بلدی ؟؟؟

+ هــــــــــــــــایــــ  بــکـــــس !!!

 +عغشــــــــم دیشــــبــ هر دوتــــــــــا گــــل رئــــال و زد

+ خعـــلی میــــدوسمــــش [] »CLicK«

+ اینـــم عکــس دستــه جمعــی تیـــم بــا جــــــآم قهــرمانــــی »CLicK«

+یــه عــالمــه گشتـــم تــا تــونستــم یــه کـادویـــ خــــــوب واســه عـاطـی پیــــدا کنــــم

+ســــاعــت خـــریـــدم ایــنــه »CLicK«

+مـــوخــوام بــرم یکــــی هـــم واســـه خــــودم بگیـــــرم ولی طلایـیــــ

+دعــــوای فیسبـــوکـــــی بیــــن تتلـــــو و جـــی جــی و کــه شنیــدیــــن

+اخـــه جـــی جــــی بـــا تتلــــو ؟

+از نظــــر مــــن تتلو صـــداش هـــم بهتــــره هــم قیـــافــه و کــــآراش کلا همـــه چیــــزش خـــوبه، فیســبوکــ امیـــر »CLicK«

 +تتلــــو منظــــورش مهـــــراد و سهـــراب بــــوده کـــه جـــی جـــی الکــــی خـــودشو انـــداختــــه وســـط »CLicK«

 +چـــون امیـــر اسمـــی ازش نیـــــاورده زورش گــرفتـــه خـــودشـــو قـــاطـــی کـــرده و فقـــط خــــواسته یـــه زری زده بـــاشه

+جـــی جــی شـــاید تــو زدبــــازی بهتــرین بیتـــ رو میســــازه ولــــی قـــرار نی ادعـــآ کنـــه مهــــراد از اون بهتــــره

 

 حـــوادثـــ :

ســقــوط هـواپیــما بــا 39 کشــتــه !!!

خــارج شــدن قطــار تهــران-مشــهد از ریـــل در سمنــــان

چنـــد کشتـــه معلـــوم نیــس !!

بــرخـــورد تــانکــر ســوختــ بــآ مینی بــوس 5 کشــتـه 18 مجــروح !!

واژگـــونی2 خـودرو در یــزد بــا 5 کشـتــه !!

احتـــمالا خـــدا داره GTA بــازی میکنـــه 

چیپســی خـــواهـــم خــــریــــد

بالنــی خواهــم ساخــت

تـا ابــد خواهـم رفتــ


♥ 22 / 5 / 1393 ساعت توسط .._✓✔ سحــــر جـــونــے ツ:

خـيليــآ هــستـــن ميخـــــوآنــ مـــآ رو  خـــــرآب  کنـــــن

  بــَـدبختــــآ خبــــر نـــدآرَنــ مــــآ اَز خـــــرآبـــــه هــآ بـــُـــــــــــــرج مــــي ســـآزيـــــم 

حــلــه رفــــیـــــق !!!

+ سلـــــــــــوم مــــَــــردوم

+حــــــــــآل احــــــــــــوال ؟؟

+مــن خـــــــــــوبـ  نیســتــــم نیـــدونـــم چــــرآ

+فــــردا تـــولــد عـــاطفــه هس

+هنـــــــــوز هیشـــی نخــــریدم بـــــراش

+احتـــمالا فـــردا طـــرفــــ صـــب میــــرم کـــــــــادو میخــــرم

+داشتـــــم قسمـتــ 3 بـوسـه شیـــطنــــتــ امیــــز و نــــگـــآ میــکـــردم

+داداشــــم لپــ تــــاپــــم و بــــرداشــتـــ بــــــــــرد

+مـــونــــدم تـــــــو کــــفــ ایــنـــم قیــــآفــه م » CLiCK «

+دلــــــــــم شــــدیــــدا یــه رمـــــــــــــــان خــــوبـــــــ میخــــــــــــواد

+همچیــــن تــــــــــــووووپ عــاشقــــــــــانــــه بـــاشــــه

+قــآلبــ جدیـــدم خـــــــــوفــــــــه عــــآیـــــآ

+ اهنــــگممــ عـــوض کــــــــــــردَم 

 

مــن اَز شـَـب اَول فهمیـــدَم وقتـــی همــــون شــَــب بـــآ منــَــی

پـــَـس چنـــد شـــَـب بعــــدم تفـــریحــــا میتــــونـــی بـــری تــــو بغـــل هــَـر آدمــــی

 + اغـآ تـــوجــه کــــردیــــن ایـــن مـــوزیــــکش چقـــــد مــزخـــرف بــــود 

ﺍﮔـﺮ ﻣـﺨـﻔـیـ ﮐـﺮﺩﻥ [ﺳـﯿـبــ ﺯﻣـیـنـی] ﺳُـﺮﺥ ﮐـﺮﺩﻩ  

ﺗـﻮ ﻓِـﺮ ﺍُﺟـﺎﻕ ﮔــﺎﺯ ﺭﻭ [ﻧـﺎﺩﯾـﺪﻩ] ﺑـﮕﯿـﺮﯾﻢ

 ﺁرﻩ ﻣـﯿـﺸـﻪ ﮔـُﻔـتـ [ ﺭَﻓـﯿـﻖ ] ﺑـﯽ ﮐـﻠـکـ ﻣــﺎﺩﺭ !!!

 ^____^


♥ 19 / 5 / 1393 ساعت توسط .._✓✔ سحــــر جـــونــے ツ:

هيـــــس ...!!!  

چيـــزی نـــَـگـو، [مــــــــَــــــن] هيـــــــچ چيز نميخـــوام در مورد کســی

مـــــــَــــن  ميــخـوامــــــــ  هنـــوز توی افــــڪـــار خـــــآم  خـــودم غـــــــرق بمونمــــ . .

+حــــالــــمـــآن خـــــوفــ نمیبـــــآشـــد

+صــبی تفـــلــفیــــزیـــــون و روشـــن کـــــردم شبــکـــه 3

+یـــه بچــه مــزخــرفـ مجــری ویتــــآمین 3 بـــــود بــآ اون قیـآفـــه ش دلـــم میخــــواستـ بــزنـــم لهش کنــــم

+ ویتـــآمیـــن3ای کــه تـــوش عـــلی ضـــیـــآء نبــــآشــه کـــوفــت و زهـــرمـــآر اوَل صبــحـــه 

+والا ایــــن چـــ  وضــعشــــه 

+اخــــیـــش بـــآلاخــــره ســـریـــآل بـــآغ مخفـــــی و تمـــوم کــــردم

+ قشنـــگـــ بـــود اخــــرش را ایـــم بــآ کیـــم جــو بــهم رسیـــدن

+ اووووووم مــــوخــــوام بــــوســـه شیطنـــت آمیــــز و دانــلود کنــــم 

[  زنــدگـی  ادامه داره جلــوت یه دامــه دائــم ]

 [ کــــه میــوفتـــن تـــوش حتــی مُخـــای سالــــمــ ]

 [نشـو دوبـــاره قــایم نــرو دوبـــاره لای لحـــافـو بالشــو نکــن پــاره پـــاره  ]

آلبــــــومـ جدید زد بـــآزی امـ اومد

 پیـــــــــــــــــر شدیمـ ولی بزرگــــ نـــه... 

+پـِ نـِ :آرمینمــ آهـَنگــ دآد 

  [ نه تـــآبستونـ نـَه پـــآییز ]

همیشـــه محــبــــ ــــوبـــــ » CLicK «

 رونـــــــآکـ یـــونســـی و اغـــــآش » CLicK «

بــــآزیــگــرآی ســریـــــــــآل مــدیــنــه » CLicK «

 یــه شوهـــرم نــداریم ،بــا کلــی ذوق واســش ادکلــن بخــریم وقتـــی بهــش هـــدیه دادیـــم عـــوض تشکـــر غـــرغـــر کنــه کــه بــوشُ  دوست نــداره

از اونجـــایی کــه دنــدون اسب پیــش کشــی رو نمی‌شمـــرن خیلــی نـــاراحت بشیـــم و ادکلـــن خــالــی کنیــم تـــوش پیــف پــاف بــریــزیم، فــرداش بزنــه بــره ســرکــآر بــه خــاطر بــوی بــد از اداره پرتــش کنــن بیــرون بیــآد ور دل خــودمــون بشیـــنــه، از اون بــه بعـــدم تـــا آخــر عمـــر بـــراش فقــط جـــوراب بخـــریم حتـــی !!!

[ آیکــون یکــ عــدد قلــی کـه بــآس آدم بشــه ] 


♥ 14 / 5 / 1393 ساعت توسط .._✓✔ سحــــر جـــونــے ツ:

"مـــا زن ها رســم خــوبــی دآریــم.

زمــآنــه کــه سخـتـ میگیــــرد شـــروع میکنیـــم بــه کــوتـــآه کـــردن

 نــآخــن‌هــآ، مــوهـــآ، حـــرف هــآ و رآبطـــه هـــآ "

 خـآطـــرآت خــآنه ییــلاقــی

+عجیبــــ دآغـــــــــــــــــ ــــــــــــــــونـــــــــــــــــــم

+ دوبـــآره تمـــوم فکــــرم شـــده اون دخـــتره

+دیشــبــ خـــوآبــم نمیبـــــرد

+شــدیـــدا احتیــــآج دآشتــــم بــآ یکــی بحرفــــــم

+بـــآزم مثــِ همیشــــه هیشکــــی نبـــــود

+ بـــآزم مثـِ همیشـــه بــآ هنـــدزفـــری خــــوآبــم بــــرد

+نتیــجه هــآی کنکــــور اومــــدن

+چـــون تــــو گــنـــد زدی بـــه زندگیـــــم دختـــــره

+شـــآیــدم  تقصیــــر  خــــودم بــوده

+رسمــــا مــُـــخـــــم رد دآدهـــ 

هــی روانـــی تـــو عشــق مـنـــی

  ^______^ ♥ 

اونـــ ک واستـــ میلـــرزه حســــابی دِلِــــــه

دردســـر ســازِ ، لجبـــازِ، دوستـــ داشتنــی 

 ^_____^  

مسعــوت اوزیــل بــازیکـــن تیـــم آلمـــان پـــآدآش خـــودشـــو تـــو جـــآم جهـــانــی بــه بــچــه هـــای غــزه اِهــدا کــرد .دمــش گــــرم واقعـــا مسلمونـــه » CLicK «

تشکــــر ویـــژه‌ای داریـــم ازهنـــرمنـــدان عــزیــزمــون کــه مفتـــی رفتـــن بــرزیــل ولــی هنـــوز نفهــمیــدن پـــرچــم ایـــران سبـــز بـالاسـت قــرمـــز پـــایــین » CLicK «

اینـــم از پیراهن مســــی کـــه داده بود به نکــــــونام » CLicK «

حسیـــن معــدنی عـزیـــز روحــت شـــآد و یـــآدت گــرآمــی »CLicK«

روزگــارآ کــه چنیــن سخــت بــه مــن میگیــری،بـــآ خبـــر بــآش

  کــه خیلـــی دآری سخــت میگیـــری،وآلا؟؟!!!

 مسخـــرشــو دیگـــه درآوردی

منـــــم بیــــآم مسخــــرم و در بیارم عــــایـــــا

 

کـــــدوم یکــــــی ؟؟؟


♥ 12 / 5 / 1393 ساعت توسط .._✓✔ سحــــر جـــونــے ツ:

گـُفتـی دوستـتـ دارمـ مـنـ عـطسهـ کـردمـ

بـبَـخشـ مـنـ بهـ زر مـُفتـ آلـرژی دارم...!!!

+ عـقـــد سپیــــده فلـن کنســــل شـــــــــــده

+ یکــــی اَز نـــزدیکــــآی دآماد تصــــآدف کــــرد مــُــــــرد

+ حیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــ  شـــــــــــــــــــــــد

+ یــــه عـــالمــــه بــــرنــــامه دآشتـــــیــــم بـــآ یــــــآســــــی

+ میـــــخـــــوام بـــــــــــزنـــــــم یـــکـــی و لــــه کنـــــم

 + تــــرجیـــحا بچــــه 4 ســآله بـــــآشه ک زورش بـــ مـــن نــرســــه

+ هه

+ بـــه افتــــخــــآر رونــــــــــــــالــــدو جــــونــــَـــم کـــ نشـــــون دآد 

                              طـــرفـدآر بچـــه هــآی بیگنـــــآه غـــزه هس » CLICK  «

+فلشـــم رو تـــو مـآشیـــن جــآ گــذآشتـــم بـآبـآمـم بــآ مــآشیــن بیـــرون بـــود!

یهـو زنـگ خـونمـون خــورد گفتــم کیـــه؟ بـابـام گف:منــم اِم جــی، بــاز کــن زآخــآر 

 آقـــا پســـری کـِـه میگــــی "دختـــر خــــوب" پیـــــــدا نمیشـــه  

دختــر خــوبـ تـــآ دیـــر وقــت تـــو خیــآبــونــآ نمی پلـکــه

  اونــــقـــدر نگـــــــات نمیکنـــه کـــه بــری سـمتـــش

  کفـش15سآنتـی و مــانتــوی جلـف نـمیپـوشــه

   اونـقـدر آرایـــش نمیکنـــه کـــه،

نتـــونی قیـــافه اصلیــش رو تشخیـــص بـــدی

  چشمـــک و عشـــوه و صـــدای نـــــــــــــــــآزک نــدآره

  و بـــا دیـــدن مـــاشیـــن مـــدل بــآلــآت لحنـــش عــوض نمیشـــه

  اونقـــدر دســـت نیـــآفتنـــیه کــه بـــرای رسیـــدن بـــهش

 حتــــی تــــوان تـــلاش کـــردنــــم نــــداریـــ

  نــــه بــآ تـــو میپـــــره نـــه بــآ امثــآل تـــو

پــــس انقــــدر نگــــو کـــه نیســتـ 

  تــــو اونقـــــدر چشمـــت رو عـــروسکـــآی خیـــآبـونـــی گـــرفتـــه

کـــه "دختـــر خــــوب " تــو رو بیشـــتر از اونـــا نمیـــدونــــه...


♥ 8 / 5 / 1393 ساعت توسط .._✓✔ سحــــر جـــونــے ツ:

اَصَنـ تــــو خوبـــ مَــن لاشـــــی اَمـــا،

 آخـــ آخـــ  آرِزو ب دِلـِــــــت میزارَم دوباره با مَن باشــــــــــی ...!!

+هــــای بکــــس 

+چــــ میـــکـــنیــــد بـــآ این گـــرمــآی مـــزخــــرفــ 

+دیــــروز بــا یـــاسی رفتیـــــم لبــــاس خـــریدیــــم ، ایــــنــه »کــلیــــکــ« 

+ یـــه گــوشـــواره خـوجـــمل هم خریـــدم،فــقـــط یــه دونــه س »کــــلــیــکــ«

+ ایـــــنــــم لــــآکــــَــم »کـــلــیـــکـ« 

+ خـــــوجـملــن عـــایــــــــــــــــــــــــــــــــا 

+ هـــنـــو کتـــ و شــلــوارم امــــاده نبـــــود  

+ قـــلـبـــم یـــهـــو ریخــــتـ بـــآ ایــــن پستــ  »کــلـــیـــکــ« 

+ بــــآزتـآب خــــداحـــافظی علـــی کریمـــی تــــو یـــاهـــو لینک خبــــر 

  خـــــــــــــداحـــــــــــــــــــافــــــــــظ اســــطـــــــوره 

 اینستــــــاگــــــــــرام عـــلــی کــریـــمی 

 

واســه بـــزرگــ شـــدن عــکس روش بکـــلیــــکیـــن 

يـــه شــوهـــر نـــداريم ؛از اينـــايــي كـــه قهـــر  ميكنـــن خـــودشـــون و لـــوس ميكنـــن غـــذا نميخــــورن،مـــا هـــم هــر وقــت قهـــر كـــرد غـــذاي مـــورد عــلاقــشــو فــقــط بـــه انــدازه خـــودمــون درســت كنيـــم بــريــم جلـــوش غـــذامـــون تــا تـه بخــوريـــم اونـــم دلــش خـــوش بشـــه بـــه اينــكــه داريـــم مـنـت كشـي ميكنيــم

پـــاشــه بـــره ســـر قــابلمــه دمـــاغــش بســـوزه. [ تــا اون بـــاشه ديگـــه خـــودشــو بـــرا مـــا لـــوس نكنه] 

  امیـــــر حسیــــن جـــــونـــم و آرمیـــــن 

بـــه همیـــن بـــرکـــت قســــم 


♥ 5 / 5 / 1393 ساعت توسط .._✓✔ سحــــر جـــونــے ツ:

یــــه سِــــــریـــــآ دوســتـــ دآشتنشــــــونــ لیـــآقـَـتــ نِـــمیخــــوآد،

مثِـــ ســــوزن نــــخ کــَـــردن؛  اَعصـــــآب میخـــــوآد !!!

+ ایــــن روزآ الـــکـــی الـــکـــــی خــعـلــی حــــآلـَـــــم خــــوفــ میبــــآشَـــــد 

+ فقــط چــــون............. هــه اَصـــ فــکـــرشـَــم نمیــــکـــردم 

+ســه شنبـــه عقــــد سپیـــده میبــــآشــد و مـــا هنــــوز لبــــآس نخـــــریدیـــــم

+ لینــــک تکــونــــی کـــــردم بی معرفــــــتـــــآ = DeLete 

 + نظــــرآی وبـــم شـــــدن 2014 تـــــآ خخخخخخ »CLick«

+ یـــه شــــوهــــرم ندآریــــم وَقتـــآیـــی کـِـه حـــآل و حـــوصلـــه ی آشپَـــــزی نـــدآریــــم، الــکـــی بـــآهــــآش دعـــوآ کنیـــم  و ســـآکــمــــون رو بــــردآریــــم بــــریــــم خــونـــه ی بـــآبــآمـــون !!!

اونـَــــم کـــه مثـــلا میـــآد دنبــــآل مـــا، شـــآم رو همــــون جــــآ بخــــوریــــم و یـــه قــآبلـمــه غـــذآ هـَــم بـــرآی فــــردآمـــون بیـــآریــــم !!! 

 

+ میگــَـــن دختــــره بـــه خـــوآستگــــآر معتــــادِش جـــوآب مثبـــت دآده  فـقــط بـــه خـــآطـــر اینکــــه:

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 تـــآ ببــــرنـــش بـــرنــــآمـــه مـــآه عسل اِحســــآن عليخــــآني  رو اَز نـــزديـــک ببـــينــه :))))

بـــه همیـــــن بــــرکــــت قســــم 

پیــــآم تمـــاشـــآگـــرآن ایـــرآنی والیبـــآل در ایتـــالیــآ بــه ســـآنســـورچـــی تـلــویــزیـــون 

محَـمد مـوسویُ خـعـلـی میـدوسَمشـ []


♥ 2 / 5 / 1393 ساعت توسط .._✓✔ سحــــر جـــونــے ツ:

دهـــنــــم ســــرویــــــس شــــد دیــشـــبـــ بــــا ایــــن پـــَـشـــــه مــــزخــــرفــــــ 

 

خــــدآیـــآ مـــن دیگــــه آدَم شـــدم ...

دیـگــــه نـــه نـیمـه گمشـــــده میـخـــوآم

 نـه مخـآطـب خــاصـی بــاور کـُن..!! 

الـآن فـقـط و فـقـط و فـقـط 

 .

.

.

.

.

.

اَذان میـخــــوآم 

اذاااااان 


♥ 27 / 4 / 1393 ساعت توسط .._✓✔ سحــــر جـــونــے ツ:

فـــَـــدآ مــَــــدآی هـَــــمـــشــــون مَـــــخـــصـــــوصـــا حــسیـــــن جـــــــووونــــَــمـ 

جــــــــــوووووونـــــــم :D

Mario Gotze

«ClicK»

«ClicK»

 تـــبــــریــکــ  تــــبــــریـــــکــــ تــــبــــریـــــکــــ 

اوزیـــــل و نــــآمزدشــ  

 «ClicK»

اِســـتــقبــــآل میلیـــــــونــــی اَز تیـــــم مـــلی آلــــمـــآنــــ

«ClicK»

دیـــــگـــــه وقــتـِــــشــــه یـــــ حَــــقیــــقـــتـــو بــــهتــــون بـــگــــم  

مـــن اصـــالـــتــن آلـــمـــانیـــَمـــ 

حـــآلا کـــِه جـــآم جهــــآنــــی تمــــــوم شــُــد

دلـــــم میخــــوآد اَز مِســـی بــپرســــم..

گــــل خـــــوردَن تــــو دو دقیــــقه آخـــر چــهِ حِســــی داشت ؟؟؟

«ClicK»

خخخخخخ

اوخــــــی مــســـی :D


♥ 25 / 4 / 1393 ساعت توسط .._✓✔ سحــــر جـــونــے ツ:

بــَـــدبــخــتـ تــَـــر اَز آبیـــای تِــهـــرآن ســـآل 52، زردآی بـِـــرزیـــل 2014 دیشـــبـ بـــودَن 

ایـــن وضعیـتــی کِــهـ بـــرآی بــرزیـــل پیـش اومــَـــد قـــرآر بـــود بــــرآی ایــــرآن بـــآ آرژانتــیــن پیـــش بیــــآد

ایـــن چـهـ وَضـــعِــــشــه ؟؟؟ 

آلـــــمـــــآنیـــــآ چـــــی زدَن ؟؟؟ 

ولـــــی حــــآل کـــــردمـ ایـــــــــــول 

رختـــکنـ تیـــــم بعــــد اَز بـــــــرد

میــــروسلآو کلــــوزه [آقــــای گــــل تمــآم دورآن جـــــآم جهــــآنـــی]،لـــــوکـــآس پـــودولسکــــی، شـــوآیــــن اِشتـــآیگـــــر و مــــت هــــوملــــس 


♥ 18 / 4 / 1393 ساعت توسط .._✓✔ سحــــر جـــونــے ツ: